Huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động

Huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động
Ngày đăng: 05/04/2022 02:26 PM

Tại Hội nghị, các đại biểu về dự được truyền đạt nội dung như: Một số chế độ, chính sách của Bảo hộ lao động, ATVSLĐ đối với người lao động được áp dụng tại doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo hộ lao động; các quy định về ATVSLĐ; các yêu cầu về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động; các quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm  ATVSLĐ; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất, phương pháp xác định và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc…

Theo Sở LĐ-TBXH, hội nghị  huấn luyện ATVSLĐ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, giải pháp cho chủ doanh nghiệp và cán bộ làm công tác ATVSLĐ về cải thiện môi trường làm việc và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ được cấp giấy chứng nhận về huấn luyện ATVSLĐ.

Lan Mai

0
Zalo
Hotline